دسته: آزارگران جنسی

آزارگری و سوء استفاده جنسی از زنان با بهانه استخدام

گروه مهندسی اردلان معینی، در زمینه طراحی داخلی، معماری و همچنین دیجیتال مارکتینگ فعالیت میکند.هلدینگ مهندسی معینی از سال ۱۳۹۲ در ایران راه اندازی شده است. توضیحات آزارگری در تصویر…