دسته: گشت ارشاد

شناسایی شد: سردار حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران 

سردار حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران با بیان اینکه یگان فاتحین محدودیت زمانی و جغرافیایی ندارد، گفت: هرچه جلو می‌رویم نقش آفرینی یگان ویژه فاتحین در تعدد ماموریت‌های دفاعی،‌…