ماه: می 2024

فراخوان برای شناسایی نگهبان و مسئول حراست بیمارستان خیریه مطهری (قائم)فراخوان برای شناسایی

این ویدئو از ضرب و شتم یک زن در بیمارستانی در همدان به خاطر حجاب منتشر شده است. نگهبان و مسئول حراست بیمارستان خیریه مطهری (قائم) وحشیانه به یک بیمار…

شناسایی شد: محمدحسین پاداش، سرکرده مزدوران یگان امداد دهدشت

افشای سرکرده یگان امداد دهدشت و عامل قتل جوانان آزادیخواهمحمدحسین پاداش، سرکرده مزدوران یگان امداد دهدشت از عوامل سرکوب و قتل جوانان آزادیخواه این شهرستان در جریان انقلاب “زن، زندگی،…