درباره ما

رسواگر وبسایتی است برای رسوا کردن آزارگران در خیابان یا در دنیای مجازی(رسانه های اجتماعی مثل اینستاگرام یا واتس اپ یا…).
در اینجا مشخصات آزارگران با تصویر آنها ثبت می شود تا در آینده با داشتن یک پایگاه داده بزرگ، به راحتی بدانید در محله شما چه آزارگرانی وجود دارند.

این پایگاه داده در زمانی که بخواهید با کسی وارد رابطه بشوید می تواند به شما کمک کند تا در دام آزارگران گرفتار نشوید.

اطلاعات ثبت شده در این وبسایت حذف نخواهند شد و مشخصات آزارگران تا همیشه در این پایگاه داده خواهد ماند.
رسواگر به شما کمک خواهد کرد که اطرافیان خود را بهتر بشناسید و به راحتی به هر کسی اعتماد نکنید.
این وبسایت به دو زبان فارسی و انگلیسی می باشد که در آینده از قسمت انگلیسی آن برای اقدام علیه این آزارگران در خارج از مرزهای ایران اقدام خواهد شد.

اگر شما نیز اطلاعاتی از این آزارگران دارید از قسمت ارسال گزارش، به صورت کاملا ناشناس این اطلاعات را در اختیار ما قرار دهید تا در وبسایت ثبت کنیم.
آزارگران جنسی، آزارگران حجاب، آزارگران خیابانی و آزارگران مجازی بدانند که دیگر دوران بزن در رو تمام شده است و دیگر نمی توانند مخفی بمانند. مهم نیست کجا باشند، ما آسایش را از آنها خواهیم گرفت.