ماه: سپتامبر 2023

شناسایی شد سرهنگ‌پاسدار علی مرتضی‌زنگنه و شهرام ذبیحی، بازجو خبرنگار

افشای مزدوران عامل بازداشت و شکنجه آزادیخواهان در ملایر یک – سرهنگ‌پاسدار علی مرتضی‌زنگنه، مسئول عملیات سپاه تروریستی پاسداران در ناحیه ملایر این‌مزدور جنایتکار در جریان انقلاب “زن، زندگی، آزادی”…