ماه: ژوئن 2022

شیوه صحیح برخورد مردم خصوصا مردان با ماموران و مدافعان زورگوی حجاب

دو‌ دختر اسکیت‌سوار مورد حمله یک ارزشی قرار گرفتند که داد می‌زنه حق ندارید گوشه خیابان بی‌حجاب بنشینید.‏حمایت جانانه پسرهایی که جلوش ایستادند و هولش دادند، باعث شد این ارزشی…