ماه: نوامبر 2022

تصویر سه تن از نوجوانانی که در سرکوب مردم‌ در روزهای اخیر دست داشتند

جمهوری اسلامی نه تنها کودک می‌کشد، بلکه در‌نیروی سرکوب هم از کودکان نابالغ استفاده می‌کنند. منتظرند یکی از این کودکان سرکوبگر کشته شود تا طبل مظلوم‌نمایی را بکوبند. مواظب کودکان…