دسته: آزارگران موتور سوار

شناسایی شد: محمدحسین پاداش، سرکرده مزدوران یگان امداد دهدشت

افشای سرکرده یگان امداد دهدشت و عامل قتل جوانان آزادیخواهمحمدحسین پاداش، سرکرده مزدوران یگان امداد دهدشت از عوامل سرکوب و قتل جوانان آزادیخواه این شهرستان در جریان انقلاب “زن، زندگی،…